English Words

Nisan 8, 2018 admin 0

Obsolete; eski Envelope; kılıf, sarmal Beware; sakınmak, çekinmek Cautious; ihtiyatlı, tedbirli Clarify; açıklamak Soar; hızla yükselmek Facilitate; rahatlatmak Extinct; tükenmiş Occasion; durum, fırsat Aware; farkında […]