English Words

Nisan 8, 2018 admin 0

Obsolete; eski Envelope; kılıf, sarmal Beware; sakınmak, çekinmek Cautious; ihtiyatlı, tedbirli Clarify; açıklamak Soar; hızla yükselmek Facilitate; rahatlatmak Extinct; tükenmiş Occasion; durum, fırsat Aware; farkında […]

English Words

Nisan 3, 2018 admin 0

1.)fraternity – frıtırnıti – kardeşlik 2.)hazardous – häzırdıs – zararlı 3.)bring – bring – getirmek 4.)response – rispons – cevap, 5.)waitress – weytrıs – garson […]